Tổng quan khu đất đấu giá 31ha Trâu Quỳ Gia Lâm

 

 

Loại dự án: Đất nền
Chủ đầu tư: Ban QLDA – UBND Huyện Gia Lâm
Thiết kế: Ban QLDA – UBND Huyện Gia Lâm
Thi công: Ban QLDA – UBND Huyện Gia Lâm
Diện tích : 80m2 -> 256m2
Hiện trạng: Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng
Khởi công: Tháng 6/2007
Hoàn thành: Tháng 6/2009
DT Đất: 318135 m

Tổng quan khu đất đất giá 31ha Trâu Quỳ (Khu đất biệt thự 31ha Trâu Quỳ)

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm được thực hiện theo Quyết định số 8430/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 318.135 m2 đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất;

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất của dự án đã được triển khai từ năm 2009; Tổng số thửa đất đã đấu giá là: 282 thửa (trong đó có 128 thửa đất xây dựng nhà vườn và 154 thửa đất xây dựng biệt thự); đã thu nộp ngân sách số tiền là: 939.235.127.414 đồng và đã bàn giao đất cho người trúng đấu giá theo quy định. Hiện nay đã có một số hộ xây dựng nhà ở.

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đất đai năm 2013;

– Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư hướng dẫn thi hành số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp;

– Thông tư số 48/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

– Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015;

– Quyết định số 8430/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 318.135 m2 đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất;

– Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

– Văn bản số 4314/QHKT-P3 ngày 15/10/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tại các ô đất TT1, TT2, TT3, TT6, TT9 trong khu đấu giá QSD đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội;

– Các văn bản số 397/VP-QHXDGT ngày 20/01/2014; số 4401/VP-QHKT ngày 18/7/2014 của Văn phòng UBND Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đấu giá Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm;

– Văn bản số 9083/UBND-TNMT ngày 20/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm và các quận Long Biên, Nam Từ Liêm;

– Văn bản số 6763/STNMT-KHTH ngày 19/11/2014 của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội về việc cho phép UBND: huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm và quận Long Biên phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức đấu giá theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố;

– Bản vẽ mặt bằng phân lô chia thửa đất khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

 

I. Nguồn gốc liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng đất

1. Vị trí, ranh giới khu đất

Vị trí: Khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá
– Phía Bắc giáp đường quy hoạch và ruộng canh tác.
– Phía Nam giáp khu dân cư hiện có của thị trấn Trâu Quỳ.
– Phía Tây giáp khu dân cư thị trấn Trâu Quỳ, khu dân cư của Viện chính sách chiến lược và phát triển nông thôn và khu dân cư Học viện nông nghiệp Việt Nam.
– Phía Đông giáp khu quy hoạch công viên cây xanh, hồ điều hoà (hiện trạng là đất canh tác).
Tổng diện tích đất của dự án: 318.135 m2.
Trong đó:
+ 16.899 m2 đất để xây dựng nhà ở biệt thự và nhà vườn.
+ 58.905 m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng.
+ 38.031 m2 đất để xây dựng nhà ở cao tầng.
+ 38.592 m2 đất để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và trường học.
+ 44.407 m2 đất để trồng cây xanh, vườn hoa và sân thể dục thể thao.
+ 121.301 m2 đất để làm đường, vỉa hè và mương thoát nước

2. Kế hoạch sử dụng đất.

– Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng đất: Giao đất sử dụng ổn định lâu dài.

II. Thông tin quy hoạch xây dựng hoặc tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ, và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 và 1/500;

Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 và 1/500.

Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND thành phố Hà Nội, về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá huyện Gia Lâm.

Quyết định số 8430/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 318.135 m2 đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Các văn bản số 397/VP-QHXDGT ngày 20/01/2014; số 4401/VP-QHKT ngày 18/7/2014 của Văn phòng UBND Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đấu giá Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Văn bản số 4314/QHKT-P3 ngày 15/10/2014 của Sở Quy hoạch – kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tại các ô đất TT1, TT2, TT3, TT6, TT9 trong khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 

Bản vẽ mặt bằng phân lô khu đất đấu giá BT 31ha Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
Bản vẽ mặt bằng phân lô khu đất đấu giá BT 31ha Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội

Tổng diện tích đất: 318.315 m2.

Trong đó:
– 16.899 m2 đất để xây dựng nhà ở biệt thự và nhà vườn.
– 58.905 m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng.
– 38.031 m2 đất để xây dựng nhà ở cao tầng.
– 38.592 m2 đất để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và trường học.
– 44.407 m2 đất để trồng cây xanh, vườn hoa và sân thể dục thể thao.
– 121.301 m2 đất để làm đường, vỉa hè và mương thoát nước.

TIỆN ÍCH – CƠ SỞ HẠ TẦNG:

Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá huyện Gia Lâm được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm: San nền; Xây dựng đường giao thông; Hè đường; Cây xanh; Tổ chức giao thông; Hệ thống cấp nước, thoát nước; Hệ thống điện chiếu sáng; Hệ thống cấp điện; Đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung khu vực. Mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật chính bao gồm:

A. Giao thông:

* Đường khu vực có mặt cắt ngang rộng 30m gồm 1 lòng đường xe chạy rộng 15m, hè mỗi bên rộng 7,5m.
* Đường nhánh có mặt cắt ngang rộng từ 13,5m – 22m gồm lòng đường xe chạy rộng 7,5m – 12m, hè mỗi bên rộng 3m – 5m.
* Đường vào nhà có mặt cắt ngang rộng 11,5m, lòng đường rộng 5,5m hè mỗi bên rộng 3m. Riêng các thửa đất T114A, TT115A, T116A, T117A, TT118A, T119A có mặt tiền giáp với đường dạo 7,5m; mạng lưới đường đi bộ được thiết kế đến tận công trình.

Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật của các thửa đất đấu giá và trong khu đấu giá đã được hoàn thành gồm: Hệ thống đường giao thông, vỉa hè, đường ống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.

Hiện tại giao thông đi lại giữa khu đấu giá với đường Ngô Xuân Quảng và ngược lại, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sẽ đi bằng tuyến đường số 1, số 2 và đường vào nhà văn hóa huyện.

B. Thoát nước:

– Thoát nước mưa: Nước mưa theo hệ thống rãnh, cống thoát nước chảy vào hồ điều hoà dự kiến xây dựng ở khu vực này, khi chưa có hồ điều hòa nước mưa theo mương tiêu thủy nông chảy vào sông Cầu Bây ra sông Bắc Hưng Hải.
– Thoát nước thải: Trong khu đất, xây dựng 1 hệ thống xử lý nước thải, nước thải sau khi được xử lý sẽ được thoát vào hệ thống nước mưa, lâu dài sẽ thải vào hệ thống thoát nước thải của Thành phố.

C. Vệ sinh môi trường:

Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa kín có dung tích 0,4m3 – 1m3 đặt gần đường giao thông và được đơn vị chuyên ngành môi trường vận chuyển đến khu vực xử lý chung của Thành phố.

D. Cấp điện:

Hệ thống cấp điện được xây dựng 5 trạm biến áp với tổng công suất 3.610KVA, hệ thống dây dẫn được đi ngầm trên vỉa hè, cấp điện cho các hộ bằng các tủ phân phối, người trúng đấu giá liên hệ với Công ty Điện lực Gia Lâm để được cung cấp, lắp đặt.

E. Thông tin bưu điện:

Hệ thống thông tin bưu điện được cấp từ tổng đài Trâu Quỳ bằng các đường cáp và các hệ thống khác.

F. Cấp nước:

Nước được cấp từ đường ống hiện có dọc quốc lộ 5 và đường ống cấp trên đường Ngô Xuân Quảng. Mạng đường ống phân phối được đầu tư lắp đặt trên hè đường, người trúng đấu giá liên hệ với Công ty nước sạch để được cung cấp, lắp đặt.

Mặt bằng thổng thể khu đất BT 31ha Trâu Quỳ:

Mặt bằng tổng quan khu BT 31ha Trâu Quỳ
Mặt bằng tổng quan khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy A1-18 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy A1-18 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B1-27 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B1-27 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B2-24 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B2-24 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B3-21 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B3-21 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B4-23 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy B4-23 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy H2-35 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy H2-35 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy M4-18 khu BT 31ha Trâu Quỳ
Dãy M4-18 khu BT 31ha Trâu Quỳ

Giá đất hiện tại tại khu đất 31ha Trâu Quỳ:

 • Giá đất dao động từ 69 triệu tới 80 triệu tùy vị trí và thửa đất. Đây có lẽ là một trong khu đất hàng đầu đáng để sống và làm việc tại Trâu Quỳ.
 • Mời quý anh chị đọc thêm bài viết này : 6 Lý do chính khiến khu đất biệt thự 31ha Trâu Quỳ vô cùng tiềm năng, còn tăng giá
 • Giá đất khu BT 31ha Trâu Quỳ đang ở mức hợp lý. Khi mà mật độ dân cư tăng cao, khu hành chính quận ủy hoàn thành, đầu nối các con đường chính hoàn thành, dân cư các khu BT, liền kề về định cư thì giá sẽ tăng cao và sẽ khan hiếm đất bán.

  +++ A/C xem nhà đất GỌI NGAY: 0933.916.555 – 0977.528.666 (TRẦN ĐỨC ĐIỂN BĐS)

  + Trần Đức Điển: Chuyên gia đất khu BT 31ha Trâu Quỳ, ô đất đẹp, lô góc, đất khu Tái Định Cư, Shophouse, đất khu đấu giá, đất vuông vắn, nở hậu, không phạm.

  + Hỗ trợ người mua MUA được giá tốt nhất.

  + Hỗ trợ thủ tục pháp lý, đàm phán, thượng lượng cùng khách hàng.

Xem các tin khác: